"BAJTÁRSAINKÉRT" Alapítvány

Az Alapítványról

Alapítványunkat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége alapította meg, az Alapító Okiratunkat a Szövetség nevében Kelemen József altábornagy, elnök 1993. október 28-án írta alá.

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt a 7.Pk.61.716/1993/2. szám alatt hozott végzésével 1993. november  24-én vette nyilvántartásba.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége - az Alapítvány addigi tevékenységét, valamint az Alapítványt segítő támogató személyek és szervezetek által kifejtett tevékenységet figyelembe véve - 2001-ben módosította az Alapítvány Alapító Okiratát és annak közhasznú szervezetté történő átalakításáról döntött. A Fővárosi Bíróság az Alapítvány szervezeti átalakulását elfogadta és a 2001. január 18-án 7.Pk.61.716/1993/10. szám alatt hozott végzésével az Alapítványt közhasznú szervezetnek minősítette.


Az Alapítvány célja között szerepel szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az Alapítvány tevékenységi köre jelenleg közel tizenkétezer főre terjed ki. E körbe tartoznak a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonái, valamint azok hozzátartozói is. A szociális és karitatív tevékenységen kívül, az alapítványi lehetőségekhez mérten, részt vállal a honvédelmet, a hazaszeretetet, a bajtársiasságot népszerűsítő rendezvények megtartásához, költségeinek csökkentéséhez.

Az Alapítvány működését illetően fontos megjegyezni, hogy az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítás) nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt (Alapító Okirat 5.3. pontja).


Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.| Bankszámlaszám (OTP-nél): 11705008-20433794
e-mail: bajtarsainkert@freemail.hu